MediaWiki:1movedto2 redir

Aus eDays-Wiki

moved $1 to $2 over redirect